SUBLIMINALS

Co to je SUBLIMINAL?
Je to bezpečná metoda?
!!!BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!!!
Kdy a jak dlouho poslouchat SUBLIMINALS?
Co to je SUBLIMINAL?

Subliminals (subliminace) jsou nahrávky obsahující podprahově podávané informace pod hranicí slyšitelnosti. Díky informacím podávaným tímto způsobem je údajně možné “obejít” bdělé vědomí a předat informace rovnou do podvědomí bez toho, aby informace filtrovalo kritické myšlení. 

Je to bezpečná metoda?

Informace pro subliminals vytvářím s největší možnou přesností a péčí tak, aby byly okleštěné od metafor, dvojsmyslů a dalších potenciálně nebezpečných informací. Přesto dbejte při poslechu subliminací bezpečnostních pokynů a přečtěte si pod každou nahrávkou odpovídající přepis informací pro kontrolu, zda  s vámi daný obsah rezonuje. Je-li využit hudební podkres z banky, nemohu doložit, že při jeho tvorbě nebyly použity taktéž subliminals (ale to už se dostáváme do hodně konspirační úrovně :))).

Mé subliminals jsou uváděny v ŽENSKÉM rodě, není-li uvedeno jinak (unisex). Neobsahují žádné jiné podprahové informace vyjma uvedených v daném výpise.

!!!BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!!!

Platí dvě zásadní pravidla:

  • neposlouchejte subliminals při řízení těžkých strojů, auta či při jiných činnostech, kdy je nebezpečné usnout,
  • neposlouchejte subliminals, trpíte-li epilepsií, či jiným podobným onemocněním.

Doplňujte při poslechu tekutiny.

Dojde-li k nevolnosti, točení hlavy nebo jiným nežádoucím stavům během poslechu, ukončete jej. Při nadměrném poslouchání subliminals mohou podobné projevy nastat.

Kdy a jak dlouho poslouchat SUBLIMINALS?

Při jakýchkoli klidných činnostech, práci, usínání, čištění zubů, lehčích domácích pracích, při nenáročné kancelářské práci apod. Je vhodné poslouchat je častěji a pravidelně, ideálně po dobu 30 – 60 dnů. Opakované poslouchání zvyšuje šanci, že se informace zapíše do podvědomí.