Co je to manifestace? Jak si vytvářet svou realitu myslí?

Co je to manifestace? Jak si vytvářet svou realitu myslí?

Mnoho otázek, které mi přicházejí od sledujících, začínají v nepochopení tohoto termínu. Pojďme se tedy spolu pobavit o tom, jak lze tento termín MANIFESTACE chápat.

Snažíme se o spoustu věcí. Snažíme se vystudovat, najít si práci, založit rodinu, vychovat děti a tak nějak „přežít“. Během života přicházejí situace, kdy nedovedeme reagovat okamžitě na to, co se děje. Odpovídající reakce teprve hledáme a snažíme se předcházet jejich opakování.

K manifestaci lidé přicházejí ve chvíli, kdy mají pocit, že udělali všechno pro to, aby se naplnil jejich záměr, a tak doufají v zázrak. A tím zázrakem má být manifestace. Člověk si přečte Tajemství nebo se podívá na dokument a má pocit, že všechno je easy peasy lemon squeezy. Pak to zkusí a děje se prdlačka.

Jak chápat termín „manifestace“?

Myslím, že to byla Aprés Chick, kdo v jednom videu o manifestaci řekl něco jako „termín manifestace znamená zároveň cosi jako demonstrace, o to opravdu není“. A já si právě myslím, že je. Pakliže si nahradíte pojem slovem „demonstrace“, najednou pochopíte co děláte špatně. Nejde o to něco říct nebo prohlásit, že něco chci, demonostrovat svým chováním opak a pak čekat, až nějaká Džin udělá opak toho, co vlastně doteď žijeme. Nikdo nám tu výhybku nenahodí, to, co má tu moc, je právě naše manifestace. Manifestace záměru doslova znamená demonostrování vlastních cílů svým chováním, myslí, předpoklady, přístupem.

To, co je na celém procesu závazné v očekávání kýženého výsledku není přesný postup, ale důvod, proč si chceme danou věc ve hmotě vytvořit a motivace. Během manifestace totiž platí tzv. hermetické zákony, podle kterých se rovnováha mezi hmotou a duchem řídí.

Západní a východní pojetí manifestace

Hovoříme-li o polaritě mezi hmotou a duchem, nutné uvědomit si také polaritu mezi jednotlivými pojetími manifestace. Ve Škole negativního myšlení mluvím dopodrobna o manifestaci ze světla, temnoty a jak jsou na sebe navázané – pakliže nejste členem, doporučuju do členské sekce vstoupit.

V rámci rovnováhy jinu a jangu tu máme cosi jako „kladná část polarity“ a „záporná část polarity“, které lze sice pomyslně oddělit, ale jedna bez druhé nefungují, protože se navzájem podporují a doplňují. Když půjdu rovnou k věci, funguje takto i rovnováha mezi tzv. západním a východním pojetí manifestace. Jedná se o důsledek mého pozorování, tak jste na tento rozdíl nebyli pravděpodobně upozorněni nikým jiným.

Ještě že mě máte. Berte označení „západní“ a „východní“ spíše jako symbolická v rámci dichotomie, polemiky, do jaké míry se na západě vede západní pojetí a naopak se opravdu na tomto prostoru pouštět nehodlám.

Západní manifestace (tzv. mužská, jangová, světlá) je taková, která klade důraz na nutnost proaktivity. Chcete-li shodit dvacet kilo, musíte běhat nebo chodit do fitka, chcete-li vyhrát v loterii, musíte si koupit los, chcete-li najít vztah, musíte chodit mezi lidi. Západní myšlení je to, které nás naučilo, že „bez práce nejsou koláče“ a je to důvod, proč žijeme v domnění, že pasivní příjem nebo influencerství je lenost a proč jsou podnikatelé pracující z domu flákači.

Manifestační kouč preferující západní pojetí vás bude motivovat k rutině, každodennímu psaní deníku, každodennímu meditování, neustálé práci, shadow-worku, růstu. Sem řadím také kouče, kteří jsou přesvědčení, že k manifestaci je možno přistupovat metodami vymývání mozku afirmováním.

Východní manifestace (tzv. ženská, jinová, temná) je taková, která klade důraz na intuici a kreativitu. Manifestační kouč preferující východní pojetí vás bude upozorňovat na to, že tvoření vysněné reality začíná v imaginaci. Preferuje, abyste odkryli svoje potřeby a stíny a věří, že člověk nemusí hnout prstem, aby si manifestoval vysněnou realitu. Kde je ale pravda?

co je to manifestace?
Manifestace je demonstrování vlastních cílů svým chováním a myšlenkami.

Jak najít rovnováhu? V inspirované akci?

Principem manifestace je ROVNOVÁHA: někteří koučové se o to defaultně pokoušejí tím, že mluví o inspirované akci. K té má dojít tehdy, pakliže najdeme soulad se svým cílem (skrze východní pojetí) a aplikujeme akci vycházející ze zóny souladu (západní pojetí).

Potíž je ale v mém oblíbeném „fake faktoru“: nalžeme sami sobě, že jsme v souladu a děláme jakékoli nahodilé akce, abychom měli pocit, že něco děláme. A v tom je pointa tohoto článku: pakliže se vám manifestace nedaří a nepřináší výsledky, důvodem je s velkou pravděpodobností vaše pokroucené myšlení a pohled na manifestaci skrze vidění „bez práce nejsou koláče„. Ano, pakliže se pokoušíte demonstrovat svoje cíle pasivně, skrze změnu úhlu pohledu a hledání souladu se svým cílem, jednoho krásného dne budete muset přejít k akci ve hmotě; tehdy, když to ucítíte.

Ale je tomu tak i naopak: pokud chrlíte hromadu postupů, procesů, aktivit nebo rituálů, problém bude právě v tom, že si neumíte dát „voraz“, neumíte vypnout, usadit se tam kde jste, připustit si, že existuje na světě realita, kde nedostanete ani to, co chcete, ale ani to, co už ve fyzické přítomnosti dávno máte.

Long story short, když chcete vyhrát v loterii, patrně si do té loterie musíte jednoho krásného dne koupit los, ale neznamená to, že si koupíte los do každého jednoho slosování do konce vašeho života. Takový postup by byl zdlouhavý, kontraproduktivní a frustrující. Los si koupíte tehdy, když vám to bude srdečně jedno a vyhrajete, až vám to bude jedno dvakrát. Když vám nebude záležet na výsledku a nebudete na něj závislí.

Když nebudete složitě přemýšlet, jestli to, co vás žene, je potřeba peněz, nebo inspirovaná akce. Prostě to uděláte, až nad tím nebudete přemýšlet a tehdy se to stane. Vašim cílem není zhmotnit úspěch v realitě, ale najít stav mysli, kde jste schopní být lhostejní k tomu, jestli vám nějaká externí síla dá požehnání ke štěstí.

Určitě se chcete zeptat: JAK TO MÁM TEDA UDĚLAT? Ano, protože pořád přemýšlíte západním způsobem. Chcete to tady a teď, ideálně včera. Ale odpověď je ve vaší temnotě. Zkuste prostě občas sedět, nic nechtít, nepotřebovat a žít svůj život. Tehdy zjistíte, co máte konkrétně vy udělat.

1 Comment

Odpovědět