Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /web/htdocs/www.krisvankova.cz/home/subdoms/netyna/wp-includes/kses.php on line 1745
7 hermetických zákonů: nový náhled na manifiestaci

7 hermetických zákonů: nový náhled na manifiestaci

Možná při manifestaci zohledňujete zákon přitažlivosti nebo zákon předpokladu jako já. Existují ale i další zákony, které zohledňujeme, a to hermetické. Pakliže se vám nedaří zhmotnit svoje ideje, podívejte se, jaká další pravidla byste měli zohlednit.

Hermetismus je filozofický a duchovní systém, který se zabývá poznáním vesmíru, ducha a lidského vědomí, čerpající z hermetických textů s kořeny ve starověkém Egyptě. Zdůrazňuje hlubokou spojitost mezi vnějším světem a vnitřní realitou člověka, a nabádá k individuálnímu hledání pravdy a porozumění. Na souvislost filozofie s manifestací jsem narazila v podstatě včera, takže systém začínám teprve prozkoumávat a začínám přemýšlet, jak s tím naložím.

Některé z těchto zákonů jsou možná obtížně uchotpitelné; pro mě taky, proto se budu v hermetismu dále více vzdělávat. Nicméně pojďme si říct alespoň základy toho, jak se projevují a jak fungují. Některé z nich vám budou minimálně povědomé.

Princip mentalismu

Všechno je mysl a všechno je součástí mysli, zároveň je všechno stvořeno myslí. A zároveň má všechno svou vlastní mysl. Složité? Tak si to pojďme rozebrat, protože princip mentalismu

Mentalismus tvrdí, že všechny věci jsou v základu mentální povahy nebo jsou odvozeny z mysli nebo vědomí. Podle tohoto principu je svět vnímán jako projev myšlenek, idejí a vědomí. Konkrétně se hermetický princip mentalismu týká toho, že základní substance reality je mysl nebo vědomí, a vše, co existuje, včetně hmotných objektů a fyzikálních jevů, má svůj původ v mysli. Tento princip zdůrazňuje moc a vliv myšlenek, představ a vědomí na utváření reality.

V praxi to znamená, že hermetici se snaží pochopit a ovládat své myšlenky, aby mohli ovlivnit svůj život a prostředí kolem sebe. Důraz je kladen na vnitřní práci s vědomím, meditaci, vizualizaci a další techniky, které mají pomoci člověku dosáhnout vyšší úrovně vědomí a ovlivňovat své životní podmínky.

Jedním z příkladů hermetického principu mentalismu může být situace, kdy člověk používá afirmace nebo pozitivní myšlení k dosažení určitého cíle. Představme si, že někdo chce zlepšit svou sebedůvěru. S ohledem na hermetický princip mentalismu by tato osoba mohla pravidelně opakovat afirmace, jako je „Jsem sebevědomá*ý a silná*ý,“ nebo „Mám hodnotu a jsem schopná*ý dosáhnout svých cílů.“ Tímto způsobem člověk pracuje s myšlenkami a vědomím, posiluje pozitivní přesvědčení a tím ovlivňuje své chování a vnímání sebe sama.

Jak využít princip mentalismu v praxi: tím, že si budeme více všímat, jak naše myšlenky ovlivňují, ať už vnitřně (náš emoční svět) nebo venku (co přesně děláme).

hermetické zákony, hermetismus, manifestace
Photo by Pixabay on Pexels.com

Princip souladu

Mým oblíbeným výrokem je fráze, kterou opakoval můj bývalý partner. „Drž řád a řád podrží tebe.“ Díky tomuto mottu jsem – jako člověk žijící v nekončícím chaosu – pochopila, že i můj chaos může být součástí nějakého řádu. Jakákoli snaha jít hlavou proti zdi může skončit nejen destabilizací systému, jehož jsem součástí, ale také zborcením mého vlastního chrámu. Podobnou myšlenku jsem měla, když jsem zjistila vrozenou vadu mého psa. Zatímco chirurg doporučoval vadu odstranit, internista poukázal na pravděpodobnost, že ona vada ve stavu, jakém je, může být pilířem něčeho většího, co teď nedokážeme odhadnout.

Hermetický princip souladu tvrdí, že rozmanitost věcí ve vesmíru je součástí většího uspořádání, ve kterém všechno existuje v harmonii a vzájemném souladu. Tento princip zdůrazňuje vztahy mezi různými pravdami, jevy a aspekty reality.

Pro ilustraci, když se na toto princip díváme z hlediska lidských vztahů, soulad se může projevit jako vzájemné porozumění, respekt a soucit mezi lidmi. Když jsou vztahy založeny na souladu, lidé jsou schopni lépe spolupracovat, podporovat se navzájem a dosahovat společných cílů. Dalším příkladem může být soulad v přírodě, kde různé prvky ekosystému vzájemně spolupracují a přispívají k rovnováze a stabilitě celého systému.

Při manifestaci konkrétní osoby tento princip využijeme rovněž. Pakliže víme, že všechno je vědomí a vědomí je všechno, pakliže také víme, že „jak nahoře, tak i dole, jak uvnitř i venku“, je logické, že láskyplné chování automaticky vytváří podmínky pro láskyplné prostředí a naopak.

Jak využít princip souladu v praxi: všímej si, jak přistupuješ sám k sobě a k veškerenstvu myšlenkami a chováním, které z nich pramení. Soustředěním na vlastní interakce se světem můžeš časem rozbít destruktivní vzorce.

Tento banner vidíte, protože nejste členové Školy negativního myšení.

Princip vibrací

Tento princip tvrdí, že vše ve vesmíru je ve stavu neustálého pohybu a vibrace. Podle tohoto principu má každá věc svou vlastní frekvenci vibrace, která určuje její povahu a formu. Podstata tohoto principu spočívá v tom, že všechno, od hmotných objektů po myšlenky a energie, má svou vlastní vibraci.

Hermetický princip vibrací také naznačuje, že existuje vzájemná interakce mezi různými úrovněmi vibrací. Vyšší vibrace mohou ovlivnit nižší vibrace a naopak. Například pozitivní myšlení a emoce mohou mít vyšší vibrace a přitahovat kladné události a energie, zatímco negativní myšlení a emoce mohou generovat nižší vibrace a přitahovat negativní události. Stručně řečeno, hermetický princip vibrací nám připomíná, že vesmír je dynamický a živý systém, ve kterém vše interaguje prostřednictvím svých vlastních frekvencí a vibrací.

Jak využít princip vibrací v praxi: domnívám se, že přesně tohle je důvod, proč „jedna vlaštovka nedělá jaro“ (ale dle výše uvedených zákonů může být projevem jara). Pokud ti nepomohlo při manifestaci soustředit se na to, co si myslíš, na to, co děláš, na to, co vytváříš, soustřeď se na to, co vyzařuješ. Myslím, že to víc rozvádět nemusím. 🙂

Princip polarity

Podstata tohoto principu spočívá v tom, že existuje dualita a protikladnost ve vesmíru, a že tyto polarity jsou zároveň vzájemně závislé a neoddělitelné. Například světlo a tma, horko a chlad, radost a smutek jsou všechny protiklady, které existují v jedné realitě. Každá věc má svůj protiklad a že existuje neustálý tok mezi těmito opačnými póly. Důležité je pochopit, že tyto polarity nejsou absolutní, ale existují v kontextu a vzájemné interakci.

Tento princip nám pomáhá pochopit rovnováhu a harmonii ve vesmíru, a jak je každý prvek a jev součástí širšího celku. V praxi můžeme využívat princip polarity k pochopení různých aspektů našeho života a k nalezení rovnováhy mezi opačnými silami.

Hledání rovnováhy je ošemetná věc; známe ji z práce, zdraví, domova. Hledáme work-life balanc, vyrovnáváme si hladinu hormonů, hledáme rovnováhu dobra a zla tam, kde vnímáme pouze jeden aspekt. Důležité ale nejsou póly samotné, nýbrž ROVNOVÁHA. Osobně polaritu chápu tak, že dorovnávání je spíš jen snaha změnit úhel pohledu, než přidávání nových kvalit do balíčku univerza. Kdo mě čte delší dobu, tak ví, že já subjektivně nerespektuju rozdělení jakýchkoli polarit. Klíč je právě ve výše uvedeném kontextu. To, že vnímám věci jednostraně často znamená jen to, že druhou stranu nevnímám, ne že neexistuje. Její znalost nemusí změnit můj postoj, ale dokud druhou stranu nevidím, nevnímám problém komplexně.

Jak využít princip polarity v praxi: Pro uplatnění tohoto principu je podle mě potřeba přestat poslouchat svoje „já chci“ a poslouchat, co chce ten druhý. Podívejme se na problematiku odpuštění. Odpustit nemusí nutně znamenat milovat. Odpustit znamená najít rovnováhu. Ano, můžu té rovnováhy dostáhnout, když zjistím, jak těžký život měl člověk, než se stal sériovým vrahem. Neznamená to, že toho člověka miluju. Znamená, že jsem našla střízlivý pohled na věc. Nezapomínejte, že v rámci principu polarity může fungovat určitá forma zrcadlení. Pakliže řešíme problém v nějakém aspektu celku, pomůže vám vyřešit problém hledání projevů problému v dalších aspektech celku.

Princip rytmu

Hermetický princip rytmu je dalším důležitým konceptem v hermetismu, který zdůrazňuje existenci cyklů, období a rytmů ve vesmíru. Tento princip tvrdí, že všechno ve vesmíru podléhá pravidelnému střídání období aktivního a pasivního, růstu a úpadku, narození a smrti.

Podstata tohoto principu spočívá v tom, že vesmír se pohybuje v rytmu a v cyklech, a že tato pravidelnost ovlivňuje všechny aspekty existence. Například denní cyklus, cykly ročních období, fáze měsíce a další přírodní cykly jsou výrazem hermetického principu rytmu. Hermetický princip rytmu nás učí, že život je plný změn a proměn, a že je důležité rozumět těmto rytmům a přizpůsobit se jim. Tento princip nás také učí, že každá fáze cyklu má svůj význam a že není nic trvalého a statického.Tento princip nám také pomáhá pochopit, že všechny věci mají svůj čas a že není potřeba se snažit o udržení jednoho stavu navždy.

Jak využít princip rytmu v praxi: díky tomuto principu pochopíme, proč se některé věci opakují, vrací, některé se naopak mění, i když doufáme, že toto je ten šťastný konec. Rezignujeme na vlastní neomylnost a na pocit, že máme od všeho klíče. Vzpomeňte si na princip rytmu, až budete přemýšlet, proč se vaše domnělá manifestace ve hmotě nerealizuje. Možná je pro další fáze procesu přirozenější jiná fáze cyklu.

Princip příčiny a důsledku

Každá událost nebo jev má svůj základ v příčině a že tyto příčiny jsou vzájemně propojeny s jejich důsledky. Jinými slovy, nic se nestane náhodně; každá událost má svou příčinu a každá akce má svůj důsledek. Hezky to do sebe zapadá, že?

Princip příčiny a důsledku nás učí, že každá akce má své následky a že my sami jsme tvůrci svého osudu. Pokud chceme změnit své životní podmínky nebo dosáhnout určitých cílů, musíme se zaměřit na změnu příčiny – naše myšlení, postoje a jednání. Pokud jsi medvědář Kuba a strašíš medvěda Kubulu strašidlem Barbuchou, tak se musíš smířit s tím, že jsi stvořil svět, kde Barbucha existuje, a to i pro tebe.

Co zaséváš, to sklízíš. Pakližeš chceš přestat zasévat, protože máš pocit, že nesklízíš, pak jsi celou dobu zasýval špatnou rostlinku, než kterou chceš sklízet. Zaseješ-li kopřivu, sklidíš kopřivu. Nemůžeš se pak na nikoho zlobit, že nevyrostla jabloň, i když jsi na to celou dobu setby intenzivně myslel*a.

Jak využít zákon příčiny a důsledku: chceš-li bezpodmínečnou lásku, musíš ji dávat, a to jak jinak, než bez podmínek. Vytvářej laskavý svět proto, že je to správné, ne proto, aby k tobě byli laskaví ostatní. Jinak manifestuješ opak svého cíle.

Princip genderu

Věřím, že tento princip může být pro spoustu lidí problematický, po všech těch diskuzích o tom, co je nebo není ženské či mužské. Pojďme úplně obejít výmluvy a rozmluvy toho, proč něco je nebo není ženské či mužské a použijme odlišná označení. Například jin a jang.

V hermetismu je princip genderu chápán jako existenční zákon, který říká, že všechny věci mají svůj protikladný prvek a že harmonie je dosažena jejich vyváženým spojením. Jin a jang nejsou chápány jako oddělené entity, ale spíše jako komplementární síly, které spolu tvoří jednotu. V principu se příliš neliší od zákona polarity, ale zaměřuje se na konkrétní typ polarity reprezentovaný dvěma protikladnými energiemi a působícími spíše v kontextu většího celku.

Jin je obvykle spojován s aspekty jako temnota, klid, pasivita, zima, vnitřní síla, ženská energie a tak dále, zatímco jang je spojován s aspekty jako světlo, aktivita, teplota, vnější síla, mužská energie a tak dále. Tyto dvě síly jsou vzájemně závislé a navzájem se doplňují.

Jak využít zákon genderu v praxi: v praxi můžeme využít princip genderu k nalezení rovnováhy a harmonie mezi jin a jang ve svém vlastním životě. To může zahrnovat rozpoznání a akceptaci našich vlastních jinových i jangových aspektů, a práci na integrování těchto aspektů do našeho života pro dosažení celkového souladu. Osobně s těmito aspekty pracuji ve snech: vidím-li ve snu ženu, podvědomí pracuje s jinovým principem a s tím, co reprezentuje. Můžete také řešit nesoulad mezi citovou a rozumovou stránkou. Vždy, když máte pocit, že příliš prožíváte emoce, zeptejte se rozumu, s čím může přispět do pléna. Pokud jste radikálně rozumově založení a nevíte, jak si počít s nějakou manifestací, zapojte emoce a intuici.

Tak co? Jak se vám hermetismus poznává? Za mě jde o zajímavý systém, který rozšiřuje to, co jsem už znala; každopádně dost konkrétně vyjadřuje potíže, které lidi s manifestací mívají. Napište mi do komentářů, jak to cítíte a co si myslíte. 🙂

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Napsat komentář